דילוג לתוכן העיקרי

אמירת "שלום" במרחץ איש לחברו, היש בסיס לאסור?

אלו שמות ה' וכינויים נחשבים כדברי קודש האסורים באמירה במקלחת או בבית הכסא?
האם נחמיר באמירת "שלום" היות והיא ברכה בשם ה' או לא תהיה חמורה יותר מאמירת "אללה" שמותרת במחיקה?
היש לעשות אבחנה, לצורך קביעת האיסור, בין דבר הנחזה (בכתב) לבין דבר הנשמע (בע"פ)?