דילוג לתוכן העיקרי

מהי רמת המחויבות של ראשי הישיבות לספק אוכל כשר לבחורים כל אחד לפי מורשת אבותיו?

תוכן

שאל אותי נכדי הראל, שלומד בישיבה באיזה מידה צריכים התלמידים שהם יוצאי תימן ואשר מחוייבים למורשת אבותיהם בעניין שבשר חלוט, שאין אוכלים בשר מבושל אלא אם כן נחלט, או אלא אם כן נצלה באש. באיזו מידה מחוייבים כיוון שהבשר שניתן להם בישיבה אינו חלוט. 

מנהיגות מחלוקות ומבט לעתיד בעדת תימן

תוכן

דברי הרב שלמה קורח הועברו בכנס "אלה אזכרה" - כנס עיון בתורתם, במורשתם ובהנהגתם של שני המאורות הגדולים ליהדות תימן בתקופת העלייה לארץ ישראל מארי יוסף קאפח זצ"ל ומארי יוסף צובירי זצ"ל. לתוכנית הכנס והקלטות שאר הדוברים לחצו כאן.

השלום והמחלוקת

תוכן

ברשות ידידי הרב אביעד אשואל מרא דאתרא של קהילה קדושה זו, כבוד מורנו ורבינו הרב שלמה קורח שליט"א רבה של בני ברק, כבוד ידידי הרב יונתן אדוארד שליט"א
כבוד הרב אברהם, בנו של מורנו ורבינו מורי יוסף צוברי זצ"ל. כבוד הרב עופר נכדו של מורנו ורבינו מורי יוסף קאפח זצ"ל, כבוד הרבנים, קהל קדוש ונכבד.

Subscribe to מנהגי עדות