הגיע לבית הכנסת לתפילת שחרית כשהציבור עומדים לפני "ברכו", כיצד ינהג?

האם חשוב שיאמר הזמירות עם ברכות למרות שהוא ישתלב עם הציבור רק בתפילת העמידה?
מהו מעמדן של הזמירות, האם חייב להשלים הזמירות אחר התפילה ע"מ שיוכל להשתלב עם הציבור בקרית שמע וברכותיה?
היש חשיבות לסדר המזמורים שיאמר בכפוף לזמן שנותר לו עד ההשתלבות עם תפילת הציבור?

תאריך: 
30/08/11 ל' אב התשע"א
x

Audio Playlist