דילוג לתוכן העיקרי

"עושה שלום במרומיו.." בסיום התפילה, האם לפני או במהלך הכריעות? היש לכרוע גם לפנים?

כיצד סיכם רבינו הרמב"ם את סדר הכריעות בסיום התפילה כפי שנזכר בתלמוד כולל ההתיחסות לנתינת שלום?

מהו המקור לפסיקת מרן השו"ע שיש לשלב אמירת "עושה שלום" עם הכריעות וההטיות לשמאל, ימין ולפנים?

מהי הדרך הראויה לסיים התפילה והכריעות ע"מ להיות כעבד הנפטר מרבו?