לשיטת הנוהגים בתפילה אחת, האם חייבים גם במוסף של ר"ה לחזור מלה במלה אחר הש"צ?

מכיוון שבימים אלו שליח ציבור מוציא ידי חובה גם את היודע להתפלל, האם ניתן להסתפק בשמיעה ועניית אמן?

איזה גדר של הסגת גבול יש בשינוי מנהגים קדומים ואילו בעיות הלכתיות עלולות להתעורר עקב כך?

תאריך: 
12/07/11 י' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist