האם רשאים להניח תפילין כשהוא המחופה בכיסוי הקוביה?

היש חובה ש"שין" בתפילין של ראש תהא חשופה לאויר כנדרש מהפסוק "וראו כל עמי הארץ..."?
תפילין של יד לפעמים מכוסה ונסתר ע"י הביגוד, האם רצוי שיהא מוגן ע"י הקוביה ע"מ שלא ינזק הריבוע שלו?
האם הכיסוי הארעי הינו בגדר האיסור להפוך תפילין של יד לשל ראש תוך שהוא מחבר את פרשיות התפילין?

תאריך: 
10/07/11 ח' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist