דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לקבוע השם Lord או God עבור בית עסק למרות שבהזכרת שמות אלו מתכוונים לה'?

מהו המעמד של שמות ה' בלע"ז והאם מותר או אסור לקלל בשמות אלו למרות שהינם בלע"ז?

"לא תעשון כן לה' אלודיכם", מהם השמות שקדושתם ברמה הגבוהה שהמוחק אותם חייב מלקות?

האם ישנו איסור להיכנס לבית הכסא עם בגדים ששמות אלו מוטבעים עליהם?