דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בע"ש להכניס בגד רטוב למייבש כביסה ולנטלו בשבת לאחר סיום פעולת הייבוש?

היש לחשוש בנסיבות אלו ל: "אוושא מילתא", דהיינו לרעש הבוקע ממכשירים שכאלו תוך כדי פעולתם?
מהי דעת רבינו הרמב"ם במחלוקת העקרונית בין חכמי ישראל לגבי החשש ל: "אוושא מילתא"?
לדעת האוסרים הבגד שהתייבש משום מוקצה כיצד, אם כן, מתירים הם בשבת טלטול מגבת רטובה?