יבול חקלאי שלא הופרש ממנו מעשר עני ונמכר בשווקים או בחנויות, מה יעשו הקונים?

מה מעמדו של היבול שטרם הופרש ממנו מעשר עני בלבד, האם נחשב כאוכל טבל ואיזה עונש יתחייב?

בנסיבות שמשגיח הכשרות קרא שם וקבע מקום אך הבעלים של היבול סירב להפריש מעשר עני, האם ניתן להתיר היבול באכילה?

האם יכול העני לתבוע מהלקוחות שקנו הפירות או הירקות שיעבירו אליו את מעשר העני או את דמיו?

תאריך: 
28/12/10 כ"א טבת התשע"א
x

Audio Playlist