ילד שנאלץ מחמת מחלה שלא להתייצב בגן הילדים, האם למרות זאת חייבים ההורים לעמוד במלוא התשלומים לגננת?

הסכם שאינו מתבצע בגלל סיכול, מי מהצדדים להסכם צריך "לספוג" את ההפסדים?

דירה שנשכרה והוצפה במים באופן שנמנעה מהשוכר האפשרות לדור בה, מי יספוג הנזק השוכר או המשכיר?

באילו תנאים יחולו ההפסדים מנסיבות שכאלו על הצד שנתחייב בתשלומים ובאילו תנאים יחולו על הצד השני?

תאריך: 
29/12/10 כ"ב טבת התשע"א
x

Audio Playlist