מאכלות אסורות

לכבוד הרב רצון ערוסי שלום,
שאלתי בעניין תערובת של מאכל אסור במותר. האם לפי רבינו דבר המעמיד את המאכל ונותן לו צורה, נכלל בדברים שאינם בטלים, אפילו בכל שיעור כמובא בעבודה זרה דף כט עמ ב'?

שו"ת |

1 .ביצה גלויה שעבר עליה הלילה האם אסורה באכילה?
2. סנדוויץ ובתוכו יש ביצה מטוגנת או חביתה ועבר עליו
הלילה יש להימנע מלאוכלו או אין חשש?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪