נר חנוכה שכבה בערב שבת מבעוד יום, האם יש לחזור ולהדליקו?

נאמר בגמ' "כבתה אין זקוק לה", באילו תנאים?

אם בכל אופן רוצה לחזור ולהדליק כאשר התנה שלא יקבל שבת, באילו נסיבות אינו רשאי להדליק?

האם חייב בברכה על ההדלקה החוזרת של הנר שכבה?

תגיות: 
תאריך: 
12/12/09 כ"ה כסלו התש"ע
x

Audio Playlist