האם מותר במהלך ההדלקה להדליק נר שמש שכבה מנר חנוכה דולק?

האם ארוע זה דומה להדלקת נר חנוכה מנר חנוכה אחר שהינו מותר? מהן הגדרות נרות קודש או נרות חול, היש הבדלים בהתייחסות ההלכתית אליהם? האם קטן רשאי להדליק נר לעצמו מנרות חנוכה שהודלקה ע"י יהודי בוגר?

תגיות: 
תאריך: 
10/12/09 כ"ג כסלו התש"ע
x

Audio Playlist