דילוג לתוכן העיקרי

מה דינם של תושבי הגולן ואילת לענין זמן שאילת הגשמים בתפילה?

האם דינם כחו"ל לענין זה ויבקשו גשמים רק לאחר יום שישים לתקופה?

האם המפתח לזמן הבקשה הוא הדמיון באקלימים ולכן גם מקומות סמוכים לא"י יבקשו ב-ז' במרחשוון?

מדוע חכמי התלמוד פרטו לנו המקומות בגבולות א"י לענין זה ולא ציינו בסתם 'בני א"י'?