דילוג לתוכן העיקרי

המתקשר בשבת לאתר אינטרנט של שומרי מצוות, האם בעלי האתר נחשבים כמסייעים בידי עוברי עבירה?

מהם הגדרים שקבעו חכמי ישראל על הנאמר בתורה: "ולפני עור לא תתן מכשול"?

האם מותר לפנות לבעל מקצוע שאינו שומר מצוות למרות החשש שאולי יעשה את מלאכתו בשבת?

האם, בכל מקרה, ישנה חובה על בעלי האתר לפרסם בקשה שלא לגלוש לאתר בשבת?