דילוג לתוכן העיקרי

האם בוגר רשאי לזמן על קטנים?

האם רשאים לזמן אם יש רוב קטנים ועד כמה קטנים ניתן לצרף לזימון?

מה יעשה אדם המעונין לחנך בנו לברהמ"ז, האם רשאי הקטן גם לזמן?

בנסיבות משפחתיות, האם רשאי לצרף את בנו הקטן ואת אשתו לזימון?