דילוג לתוכן העיקרי

האם מעבירים הנפטר דרך בית הכנסת או מביתו לקברו?

הטו אזנכם והאזינו לעדויות זקני עדת תימן ותחי נפשכם