דילוג לתוכן העיקרי

מהו דינו של הקטן בקריאת התורה?

האם קטן עולה גם למנין שלושה או רק למנין שבעה?
האם קטן קורא גם במפטיר?
הישנה מגבלה למספר הקטנים העולים לקריאת התורה?