דילוג לתוכן העיקרי

כשנפרד מחבירו, היש להיזהר שלא לומר "לך בשלום" הנאמר לאדם שנפטר מהעולם?

בגמרא נאמר שהנפרד מחבירו יאמר לו לך לשלום ואילו לאדם שנפטר אומרים לך בשלום. מהם נימוקי הגמרא?

מדוע רבינו הרמב"ם לא התייחס לאימרה זו למרות שהרי"ף הביאה בספר ההלכות שלו?

כיצד מתיישבת אמירת הגמ' עם ההלכה של ברכות הנכנס והיוצא מהכרך שיש שם ערבוב בין "לשלום" לבין "בשלום"?