האם רשאית עובדת זרה ללוש עיסה, להפריש חלה ולאפות עבור חולה סיעודית?

האם די בכך שהחולה היהודיה תשתתף בפעולת ההבערה אפילו בשלט רחוק?

מהם הפתרונות שמציעה ההלכה ע"מ למנוע מן החולה לאכול הפת בלא להיכשל באיסור טבל?

היש הבדל בדין בין הפרשת חלה ע"י עובדת זרה לבין הפרשת חלה ע"י שפחה גויה?

תאריך: 
01/09/09 י"ב אלול התשס"ט
x

Audio Playlist