דילוג לתוכן העיקרי

המשכים לסליחות, האם יקדים ברכות התורה עם ההשכמה או לאחר הסליחות?

והרי הסליחות אינן נכללות בכלל לימוד תורה?

האם בגלל שהסליחות מכילות פסוקי התורה נחשב כלימוד תורה למרות שנאמרים בדרך תחנונים?

מדוע איננו מברכים ברכת התורה מן הלילה והרי היום מתחיל מהלילה?