דילוג לתוכן העיקרי

חלה שהופרשה ובטעות נאפתה ונתערבה בשאר הככרות, מה תקנתה?

האם דין החלה כדין תרומה שנתערבה ולכאורה יש צורך בפי 100 להתיר את כל התערובת?

היש אפשרות לחזור ולישאל על חלתו ואז יצטרך להפריש מחדש בלא ברכה?

האם מותר בנסיבות אלו שדין החלה כיום מדרבנן להרבות ככרות מתוקנות ע"מ להתיר התערובת?