דילוג לתוכן העיקרי

אמירת "אראלי מרומים" בסליחות

יורנו רבינו, מה יעשה אדם המתפלל בציבור אשר נוהגים לומר פיוט "אראלי מרומים" ופיוט "מכניסי הרחמים"?
האם נכון שיימנע מלאמרם לאור שיטתו התקיפה של רבינו נגד פנייה לאמצעים אחרים מלבד ה'?
האם יש הבדל בין "אראלי מרומים" לפיוט "עשה למען מלאכך" שבו לכאורה אין פנייה ישירה למלאכים?
ומיהם אותם מלאכים שהפיוט פונה אליהם?

בתודה מראש ובברכה.

נסיעה לאומן- ואם האישה מרשה?

המשך לפרסום על נסיעה לאומן - https://net-sah.org/he/node/4302

שלום כבוד הרב,
אם הנושא המרכזי זה עזיבת המשפחה ואומנם אם לאישה יש שמחה בכך שהבעל נוסע
היכן יש בעיה?
בדידי הווה עובדא, אנחנו זוג צעיר שמתחברים  לדרך של רבי נחמן ואשתי לוחצת עלי כן נוסע. (לי קשה כל הטרדות של הנסיעה).
הטיעון שהרב אמר שנשארים עד אחרי סוכות. המציאות מראה שרוב רובם של הנוסעים חוזרים מייד בתום החג.
העובדה לכך שמחירי הכרטיסי טיסה גבוהים יותר בטיסה מייד לאחר צאת החג לעומת יציאה במועד מאוחר יותר.

נסיעה לאומן לראש השנה

תוכן

פורסם במקור באתר ערוץ 7- הרב ד"ר רצון ערוסי, רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית קובע מפורשות שאין היתר הלכתי לעזוב מדי שנה את המשפחה ולנסוע בראש השנה לאומן. "עלינו לברך כל תנועה שמחזירה בתשובה, איש איש בדרכו, על אחת כמה וכמה בימי תשובה אלו. אבל חייבים לומר את האמת, שקודמת לכל דבר, שלמות התא המשפחתי, שהיא דבר יקר מאוד בהלכה, עד כדי כך שבגמרא במסכת סוכה נאמר שהיה תנא שהלך להקביל את פני רבו ברגל, ורבו גער בו, ואמר לו, יש לך משפחה תהיה בחיק משפחתך". לדבריו גם אותם חסידים בארץ שנוסעים לתקופת החגים לרבם פוגמים בשמחת החג של משפחתם. "החיבור הרוחני לאדמו"ר הוא חשוב, אבל לא על חשבון ביתך.

המשכים לסליחות, האם יקדים ברכות התורה עם ההשכמה או לאחר הסליחות?

תוכן

והרי הסליחות אינן נכללות בכלל לימוד תורה?

האם בגלל שהסליחות מכילות פסוקי התורה נחשב כלימוד תורה למרות שנאמרים בדרך תחנונים?

מדוע איננו מברכים ברכת התורה מן הלילה והרי היום מתחיל מהלילה?

הוידוי לימים קשים וטרופים אלו - "אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי"

תוכן

אלול התשס'ט, רצף טרגי של מעשי פשע ואלימות מזעזעים (אינוס, התאבדויות, ביתור גופות) בימים אלו, מהו שורשם? האם הפכנו לגרועין שבאומות כדברי חז"ל?

אברהם אבינו טבע המטבע: "רק אין יראת אלודים במקום הזה", האם לשיטת החיים החילונית יש אלטרנטיבה אחרת לאיכות חיים נקייה משפך דם ואלימות קשה?

האם המחנה של שומרי המצוות מחוסן מתופעות השחיתות ועבירות שבין אדם לחבירו ומה הוא יכול להקרין לאחינו שאינם שומרי מצוות?

הניתן להצטרף לאמירת סליחות באמצעות הטלפון?

תוכן

האם אנשים מוגבלים וחולים יכולים לשמוע ולהצטרף לאמירת סליחות דרך הרדיו וכיו"ב?

האם יוצאים ידי חובה בשמיעה עקיפה ממכשירים אלקטרוניים ואחרים?

היש הבדל בין חובת שמיעת קול שופר לבין שמיעת סליחות בטלפון?

נטילת ידיים לפני עלות השחר

שלום וברכה לכב' מורנו ורבנו.
שאלותי
א). האם אדם שקם משנתו לפני עלות השחר, כגון בימי אלול וכדו' חייב בנטילת ידיים שחרית ? ואם חייב, האם עליו ליטול בברכה?
ב). האם דין קריאת התורה וההפטרה במנחה של ט' באב כדין קריאת התורה בתענית צבור רגילה, ומכאן לא שייכת ההפטרה ובמיוחד לאומרה בברכה?
יורנו הרב דעת, יגדיל תורה ויאדיר

ר"ח אלול שחל ביום ראשון - במה מפטירין בשבת שלפניו?

תוכן

האם "עניה סוערה" לפי שבע דנחמתא או "מחר חודש" לפי דין התלמוד?

מדוע בתלמוד התמודדו עם בעיה דומה של ר"ח אב שחל בשבת ואילו שאלתנו לא נדונה כלל בתלמוד?

האם יש הבדל במדרג ורמת החיוב של תלת דפורענותא ביחס לשבע דנחמתא? מהי השתלשלות המנהגים בנדון בין העדות השונות?

Subscribe to חודש אלול