דילוג לתוכן העיקרי

מה מקור מנהג התימנים (בלדי) לקשור הציצית לכנף טרם יצירת החוליה הראשונה ?

עפ"י הרמב"ם יצירת מעשה הציצית היא באמצעות חוליות ע"ג הפתילים ללא קשרים כלל ואילו עפ"י השו"ע יש לקשור שני קשרים טרם יצירת הכריכות ובנוסף שני קשרים בין כריכה לכריכה. ומכאן שמנהג הבלדי אינו לא לפי הרמב"ם ולא לפי השו"ע?!

מהו המקור לפסיקת השו"ע המחייב שני הקשרים הראשונים?