ציצית

שלום רב,
בהמשך להקלטה של הרב ששמעתי בה הרב אומר שאין מצוות ציצית בלבישת טלית קטן, והיא התפתחה כנראה בעקבות גזירה וכדומה בארצות אשכנז.
הנושא הביא אותי לעיין בבית יוסף בסימן ח שם מרן מברר להלכה שאין בכך עיכוב המצווה מצד הדין, ואף הביא זאת להלכה בשו"ע, והרב שתילי זיתים הסכים לדבריו בס"ק ז - לכאורה בסתירה לדברי הרב... מה גם שעניין העיטוף לא הוזכר לעיכובא בדברי הרמב"ם, ואדרבה חייב רבינו כל כסות של ארבע כנפות בלי חילוק, ועניין העיטוף לא רמיזא באורייתא כהערת רבינו הט"ז שם סק"ד.

שו"ת |

טלית שחייבת מדרבנן בציצית מברכים עליה?
אם לא, טלית צמר שמתחייבת ברכה צריך להיות רוב מוחלט או רוב מועט או שספיק אפילו שלא יהיה רוב וזה יתחייב?

שו"ת |

שלום
1.טלית שציציותיה ארוכות ופעמים שנוגעות בקרקע או
נגררות בקרקע האם צריך לקצרן

שו"ת |

לק"י
שלום רב!
א. יש כאלה שמטעמי חיסכון לוקחים חוט לבן ותכלת וקושרים ביחד, זה בסדר ככה או שחייב שזור?
ב. האם אדם שקבע לעצמו שזו התכלת יכול ע"פ רבנו לברך על ציצית לבן? שמעתי מפי רב שפוסק לשים תכלת שע"פ הרמב"ם במקרה שהתכלת מצויה כמו בימינו אין רשות למי שקבע לעצמו לשים תכלת לשים ציצית לבן..
האם כך גם סברת הרב?
תודה רבה!

שו"ת |

שאלתי לפני חודש אולי לא ראיתם. הנה השאלה:

שלום הרב,

1. טלית עשוי רובה מצמר קשמיר של עיזים האם צריך להטיל בה ציצית מדאורייתא ולברך עליה כשאני עוטף בה?
2. אם אני מתעתף בטלית ואחר כך שם אותה מסביב לצוואר ושוב מתעטף, האם אני צריך לברך עוד פעם?
3. טלית שחור, איזה צבע ציצית להטיל? שחור, לבן, או כל צבע?
לפי מורי\רבינו בבקשה.
תודה רבה,
דניאל

שו"ת |

שלום מארי.
1) לגבי קשירת הציצית: האם עלינו לנהוג כיום כמנהג תימן כפי שמעיד מארי (עם הקשר הכפול הראשון), או כפסק רבנו?
2) האם הנחת תפילין כל היום כמנהג הקדום וכפשט פסק הרמב"ם רצויה? האם לבחור ישיבה? ואם לא מקובל באותו המקום, בצנעה רצוי?

שו"ת |

לכבוד הרה"ג הרב רצון עליכם שלום וברכה
מי ששם תכלת האם מנהג תימן(שמביא מארי) בנוגע לקשר ראשון כפול תקף גם לגביו?שכן מובן ברמב"ם שאין תכלת סוג הקשירה לא כזה משנה ואילו שיש תכלת הולכים ע"פ דינא דגמרא ואז קשר העליון לא נצרך

מהיכן מובן ברמב"ם שאין חובת טלית קטן הרי שברמב"ם פ"ג ה"א מובן שבגד בגודל כזה מתחייב בציצית?

האם סומא מתחייב בברכת האילנות?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪