האם מותר לכתוב או לחרוט פסוקים מן התורה על קברים?

מדוע לא נודע מקום קבורתם של רבי האומה לעומת המקומות המפורסמים של קבורת אבות / אמהות האומה?

מהן הסיבות לאיסור קריאת שמע או לקרוא פסוקים בצד המת או הקבר?

האם מותר לכתוב על הקברים בכתב מרובע וכיצד ימחוק פסוקים שנכתבו?

תאריך: 
11/01/09 ט"ו טבת התשס"ט
x

Audio Playlist