דילוג לתוכן העיקרי

הניתן להצטרף לאמירת סליחות באמצעות הטלפון?

האם אנשים מוגבלים וחולים יכולים לשמוע ולהצטרף לאמירת סליחות דרך הרדיו וכיו"ב?

האם יוצאים ידי חובה בשמיעה עקיפה ממכשירים אלקטרוניים ואחרים?

היש הבדל בין חובת שמיעת קול שופר לבין שמיעת סליחות בטלפון?