האם ניתן להעביר בירושה מושב בבית הכנסת?

היש רשות לועד למנוע מיורש לשבת במקום אביו המנוח ב"מזרח" בטענה שאינו ראוי לישב במקום מכובד זה?

האם מושג השותפות בבית הכנסת מקנה לכל מתפלל בעלות על מקום מושבו או רק אם נוהגים למכור מקומות ישיבה?

האם חזקת ישיבה הינה רק בגדר הסכמה של הציבור אשר אינה מקנה בעלות למתפלל?

בית כנסת שחרב ונבנה מחדש, האם נשארת למתפלל הזכות הקודמת על מושבו?

תאריך: 
11/09/08 י"א אלול התשס"ח
x

Audio Playlist