ישיבת ראש חדש וסמיכה לשחיטה

ישיבת ראש חדש - סיום וחלוקת תעודות הסמכה למסיימי קורס שחיטה
א' בתמוז ה'תשע"ח בית הכנסת "מקור חיים" נתניה
בהשתתפות הרה"ג מנחם שוקר שליט"א - שו"ב, ראש השוחטים בד"ץ יורה דעה, ומלמד הקורס.
הרה"ג קלמן בר שליט"א - רב העיר נתניה
הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א - רב שכונת נוה אחיעזר בבני ברק, ראש בד"ץ יורה דעה
הרה"ג רצון ערוסי שליט"א - רב העיר קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, נשיא הליכות עם ישראל ומכון מש"ה

יוזמה מיוחדת של תלמידים בני העיר נתניה, שחיפשו ללמוד שחיטת עופות הלכה למעשה. הביאה אותם לפנות לאישיות הרבנית הבכירה ביותר בנושאי שחיטה וכשרות, הלא הוא מרן הגאון הרב שלמה מחפוד שליט"א. הרב, שמח ברך ועודד את היוזמים. ושידך להם את ראש השוחטים בבד"ץ "יורה דעה", הרה"ג מנחם שוקר שליט"א, שבמשך מספר חודשים מידי שבוע, לימד בבית הכנסת "תפילת אבות" בשכונת בעין התכלת. התלמידים זכו ללמוד עיון בהלכה, וכן העמדת סכין עד שלבסוף קיימו הלכה למעשה את מצוות השחיטה. כל תלמיד התכונן ביראה, והרב שוקר שציין בפני התלמידים שעל פי המנהג, יש לשחוט ג' עופות כדת וכהלכה, אך בסיעתא דשמייא כל התלמידים הצליחו לשחוט ו' פעמים בשחיטה למהדרין מן המהדרין.

את הערב פתח הרה"ג קלמן מאיר בר שליט"א רבה הראשי של נתניה, ששמח על היוזמה וברך את השוחטים החדשים. הרב סיפר על מתווה הכשרות החדש ברבנות בארץ בכלל, ובמערכת הכשרות בנתניה בפרט. הרב סיפר כי לימוד וקבלת תעודה הוא חשוב ביותר, והביא בשם זקנו הגדול, רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין זצ"ל בעל "המאור ושמש", שיום השנה לפטירתו חל בדיוק בראש חדש תמוז, שהפליא בשבחיהם של מי שהם גם עובדים לפרנסתם מחד, ומאידך גם משקיעים בלימוד התורה, ולא רק לימוד יומי, אלא אף מעבר לכך, לימוד שיש בן הן עיון והן מעשה.

לאחר מכן, מסר שיעור בגמרא מסכת חולין הרה"ג מנחם שוקר, ראש הקורס לשוחטים, ונתן לקהל הרחב טעימה מלימוד השחיטה. הערב הגיע לשיאו כאשר מרן הגאון הרב שלמה מחפוד שליט"א ראש בד"ץ יורה דעה, ורב שכונת "נוה אחיעזר" בבני ברק נשא דברים. הרב סיפר כי עם ישראל יצר מונח שאיננו קיים אצל שאר העמים: "נעוץ סופו בתחילתו", שאף על פי שהנך חושב שהגעת לסוף, הרי זוהי רק ההתחלה. ואתם התלמידים אל תחשבו כי כעת עם קבלת התעודה הסתיימה המלאכה, אלא להיפך. לימוד תורה הוא היסוד שעליו מוקם הבניין המעשי. וכמה שהיסוד מבוסס ומוצק, הרי המשך הבניין יותר בטוח ואיתן. ולכן אפילו בשעת השמד שאבותינו מסרו את נפשם וקידשו שם שמים, עמדה בפניהם השאלה "תלמוד גדול" או "מעשה גדול", ואמרו חכמינו "תלמוד גדול" מפני שהוא הבסיס, והוא מביא בסופו של דבר למעשה, והמעשה הוא ששימר את אבותינו בגלות עד עלותינו ארצה. ולכן הלימוד נעשה בבית המדרש, אך העבודה הקדושה תתחיל בבית, בעת השחיטה בפועל. הרב סיים במשאלת לב ובחזון לתלמידים שימשיכו ללמוד עוד ועוד ולהאיר את העיר נתניה באור התורה ולהמשיך ולפתוח קורסי המשך.

הגאון הרב רצון ערוסי שליט"א רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בתחילת דבריו שיבח הרב ערוסי את קהילת נתניה, שכבר למעלה מעשרים וחמש שנים ממשיכים מידי חדש בחודשו לקיים את המפעל החשוב של "ישיבת ראש חדש", ומקבלים התחדשות רוחנית חשובה בנושאים תורנים והשקפתיים מגוונים, אלא שהפעם "ואת עלית על כולנה", מחד התחדשתם, ומצד שני התיישנתם, כי בתורה הקדושה אין רק חלקים עיוניים כהלכות ברכות, שבת, ותפילה, אלא שבשנים האחרונות התרגלנו שיש מקצועות התורה: השחיטה לשוחטים, הכתיבה לסופרים, הניקור למנקרים, וכיו"ב. ואילו אצל יהודי תימן שהם "הפריזר של היהדות", מי שהיה צריך לשחוט – שחט, כי רובם ככולם למדו שחיטה, ואפילו נשים. ואמר הרב כי יש בהסמכת השוחטים דבר גדול, שמחזירים עולם ישן, של חיי התלמוד לעולמנו המודרני. שיבח הרב את התלמידים השוחטים החדשים וברך אותם בהצלחה בהמשך דרכם, ואמר כי יש בלימוד השחיטה גם לימוד השקפתי גדול, כי בימינו רבים רבים הדעות שמנסים גורמים שלא פועלים על פי ההלכה, לכרסם בתורת ישראל, שכאילו אינה דואגת לבעלי החיים, וחלילה חלילה לדבוק בתפיסת עולם שכזו, כי אין כתורת ישראל הדואגת גם לצער בעלי חיים. הרב גם ברך את הנשים של השוחטים שדוחפות את בעליהן ללמוד בעמל התורה, ויש בכך כדי להקרין על חינוך הילדים והנכדים שרואים את האבא והסבא לומדים תורה הלכה למעשה.

את הערב המרתק חתמו ר' יוסף עזרא שנשא דברים בשם התלמידים – השוחטים החדשים, וסגן ראש העיר מר דניאל בשארי שברך את כל באי הכנס והצהיר שיקבל כל פניה לתמיכה של המחלקה לתרבות תורנית למען שיעורי תורה וכנסים תורניים בעיר. בסיום הערב, קיבלו התלמידים תעודות הסכמה לשחיטה שחתומים עליהם גדולי הרבנים שנכחו בערב זה.

תאריך: 
21/06/18 ז' תמוז התשע"ח
x

Audio Playlist