דינא דמלכותא דינא הלכה למעשה

יום ששי, ט' תמוז תשע"ח:
מקורות:
נדרים, כז, ב – כח, א
גיטין, ט, ב – י, א
ב"ק, קיג, א
רבינו, גזילה ואבידה
לווה ומלווה וסנהדרין

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪