דילוג לתוכן העיקרי

חימום מים בשבת ושימוש במים חמים בשבת

יום השישי ב' תמוז תשע"ח 15.6.18:
א. מה גדר של בישול מים בשבת?
ב. מים שהורתחו לפני שבת ונתקררו, האם מותר לחממם על גבי פלטה בשבת? האם מותר להוסיפם למיחם? האם מותר להניחם על גבי פלטה כבויה שתדלק בעוד שעה באמצעות שעון שבת?
ג. דין דוד חשמל שיש בו מים חמים שגוף החימום שבו כבה, האם דינו ככלי ראשון שהורד מהאש? או כלי שני (מאחר והוא לא חומם ישירות באש)?
ד. דין שימוש במים חמים בשבת שחוממו ביום שישי בדוד החשמל כאשר גוף החימום כבוי בשבת - האם אסור להשתמש במים החמים מפאת המים הקרים שנכנסים לדוד ומתחממים (או אולי מתבשלים) בדוד?
ה. האם בשאלות לעיל יש להקל לגבי קטן או חולה שאין בו סכנה?

מקורות:
גמרא, שבת
רבינו, שבת