בית כנסת מעורב, שאמי ובלדי, כיצד ינהגו בתפילות ר''ה

x

Audio Playlist