הכנה לימים הנוראים!

הרב רצון ערוסי בהרצאה רוחנית מעמיקה להכנה לימים הנוראים
הועבר בעיצומו של חודש אלול בבית הכנסת אוהל מועד קריית אונו

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪