דין תבשיל שנמצאו בו שלושה תולעים

דין תבשיל ששנמצאו בו שלושה תולעים
האם הם בחזקת פסולים ואסורים?
מקורות: גמרא מנחות דף כט
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪