דין תבשיל שנמצאו בו שלושה תולעים

דין תבשיל ששנמצאו בו שלושה תולעים
האם הם בחזקת פסולים ואסורים?
מקורות: גמרא מנחות דף כט
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות

תאריך: 
23/11/15 י' כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist