בישולי גויים

א. האם חל גם על שכיר (עובד זר) בביתו של ישראל
ב. רמת המעורבות הנדרשת
ג. בישול במיקרוגל, כבישה במלח/חומץ ע"י גוי
ד. האם כולל צליה על ידי גוי
ה. אפייה על ידי גוי (פת, עוגה)
ו. האם הותר לחולה שאין בו סכנה
ז. בישל הגוי כמאחל בן דרוסאי והיהודי השלים את הבישול – האם הותר באכילה

מקורות: גמרא, עבודה זרה, דף לח, ע"א, ע"ב, הרמב"ם, מאכלות אסורות, פרק יז מהל' יד עד הל' כא ועד בכלל

תאריך: 
23/11/15 י' כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist