שו"ת בענייני סוכה

1. דין חולה סיעודי לעניין ברכת לישב בסוכה
2. צליית בשר על רשת התנור
3. דין תבנית שזב עליה דם
4. אדם אשר ישב בסוכה ונזכר שלא ברך האם צריך לעמוד?
5. דין הנכס ויוצא מהסוכה לעניין ברכת לישב בסוכה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪