קורא שקרא בספר תורה ראשון, מהו לקרוא בספר שני

מקורות: גמרא, יומא, סט, ב - ע, א;
רבינו, תפלה, יב, כג

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪