דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ראוי לנהוג במקרים שעירוב שבת נפסל חלק א

התנהלות מותרת כאשר נקרע העירוב. כיצד יש להתנהל עם עגלת נכים, עגת תינוקות, כיסוי לכובע וכדומה.

מקורות:  גמרא מסכת שבת. הלכה - רמב״ם, הלכות שבת.