כיצד ראוי לנהוג במקרים שעירוב שבת נפסל חלק ב

התנהלות מותרת כאשר נקרע העירוב. כיצד יש להתנהל עם עגלת נכים, פרוטזה, עגלת תינוקות, כיסוי לכובע וכדומה.

מקורות:  גמרא מסכת שבת. הלכה - רמב״ם, הלכות שבת.

תאריך: 
06/02/15 ט"ז שבט התשע"ה
x

Audio Playlist