היש לקיים מצוות ברית מילה בשבת אף אם תהיה כרוכה בחילול שבת ע"י חלק מהאורחים?

מקורות: הלכה - רמב״ם, הלכות שבת והלכות מילה.

תאריך: 
23/01/15 ב' שבט התשע"ה
x

Audio Playlist