היש לקיים מצוות ברית מילה בשבת אף אם תהיה כרוכה בחילול שבת ע"י חלק מהאורחים?

מקורות: הלכה - רמב״ם, הלכות שבת והלכות מילה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪