האם מותר לאדם להכניס עצמו למצב שבו יחלל את השבת - ב

בנושא: האם מותר לאדם להכניס עצמו למצב שבו יחלל את השבת כגון ליסוע למקומות ששם יש צורך באבטחה כדי לשמור עליו.

מקורות: גמרא - שבת יט. קלד:  הלכה - רמב״ם, הלכות שבת והלכות מילה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪