דילוג לתוכן העיקרי

קירוב רחוקים

לרב שלום בעברי הייתי עובד בבית חם חרדי לנוער והייתי עוזר ומדריך נער אחד בין השאר במיוחד מכיוון שהוריו גרו בשכנות אליי ואכן הוא הראה סימנים של התעוררות רוחנית וחזר להתפלל ולשמור מצוות אך לאחר תקופה מסויימת עזבתי את מקום העבודה והנער לאט לאט גם עזב את דרכו ולימים התגייס. הייתי רואה אותו מידי פעם בשכונה ומנסה לדבר איתו אך מכיוון שהיה חוזר לחברה לא טובה לא הועילו הדברים כיום חצי שנה לאחר שיחרורו מהצבא אימו התקשרה אליי בלי ידיעתו של הבחור וביקשה ממני ללוות אותו ולעזור לו בכל מיני דברים כדי שלא ידרדר לחברה לא טובה ולמעשים לא ראויים .1. מה הרב ממליץ לי לעשות? .2. על איזה דברים אדבר איתו בהתחלה?

מספר שאלות

לרב שלום
א. אני עובד כמדריך לילה ואב בית בהוסטל. יש שם כמה דיירים דתיים שהתרופפו ואני מניח להם תפילין ומביא להם ספרים ולפעמים אני נתקל מצד ההנהלה במבטים שמנסים לנטרל את מעשיי שאלתי היא.1. האם לא להתייחס או לנסות להצניע את המעשים שלא יידעו?

ראש עיר דתי לעומת חילוני

לכבוד הרב במידה ויש 2 מועמדים לראשות עיר כלשהי, אחד דתי ואחד חילוני, והמועמד החילוני נראה ראוי יותר לניהול העיר מצד קורות חייו, ניסיון אישי, כישורים והתרשמות אישית שלי. האם במקרה כזה יש חיוב או אפילו הידור להצביע דוקא למועמד הדתי? או שהעקרון אומר להצביע למי שהבוחר סבור שהוא הראוי ביותר?

אשפוז בביה"ח

לרב שלום וברכה אני מאושפז בביה"ח ולא פעם נתקל במצבים תורניים מול חילונים שבניהם מסגל הביה"ח 1 מה לעשות במצב כזה? וכן אחד המאושפזים לקח לי ספרי קודש ביניהם תהילים וסידור והשליך לאסלה והוריד מים 2 האם הדין על אותו אדם משמיים או לא בגלל מצבו הנפשי והאם אני מחויב לשנוא אותו שנאמר "ובמתקוממיך ה" השם יצליח מעשי ידיך

שעון חורף " קיץ

שלום כמו"ר ברצוני לדעת מהי דעתו בעניין שעון קיץ, האם כדאי להאריכו היות וזה חסכון של מיליוני שקלים למשק הישראלי או שמא דעתו שצריך להקדימו קודם יוהכ"פ. (לדעתי, אין בכך ממש, מלבד שזהו צורך פסיכולוגי שהלילה יהיה ארוך בצום, אך הצום כך או כך הוא 25 שעות ותו א) יורנו מורנו דעתו

משפט עברי

שלום יבוא אל כמו"ר הגארון רבי רצון ערוסי הי"ו ברצוני לשאול את כב' על מה שהתחולל במדינה בפרשת האפליה בעמנואל. האמנם, לפי הרמב"ם, כפי שאמר הגר"ע יוסף כל מי שהולך להתדיין בבית דין היום במדינה אין לו חלק לעולם הבא? מה דעת כב' בעניין זה? האם אסור ללכת להישפט בבית משפט?

רב ישוב

לצערי כפי שציפית הרב לא ענה לשאלתי ההתעלמות מהתנהגותו הבלתי ראויה של הרב לא קבלה מענה כלל כנראה שלא קראת את שאלתי מאחר וכתבתי שבקשתי סליחה אבל גם לאחר שבקשתי הוא המשיך לשסע בי את חסידיו השוטים מאחר ואני בכל מקרה אצא עם זה לרבים קוויתי שהרב ימליץ לי בפני מי לעשות זאת
תודה

חברה חילונית

חברתי רחוקה מאוד מהעולם הדתי ואין לה סמפטיה אליו אם נבטא בעדינות. הכרנו לאחרונה בעבודה והפכנו לחברות טובות. לאחרונה יש לה כמה בעיות בריאות קשות במשפחה. אני מאוד רוצה לאמר לה לקרוא תהילים לבקש להתפלל. לא יודעת מה נכון לעשות. אבקש את עצתכם .

Subscribe to יחסי דתיים - חילוניים