דילוג לתוכן העיקרי

מדינת ישראל - מדינת הלכה או מדינה יהודית דמוקרטית?

תוכן

מהו ה'מתכון היהודי' לעיצוב מדינת ישראל כ'מדינה יהודית דמוקרטית'?
המאבק האלים על דמותה של מדינת ישראל פוצע פצעים חברתיים את העם. עלינו ללמוד בשיח מכבד את שורשינו וערכנו היהודיים.
האמנם אם תלך מדינת ישראל לאור שורשי היהדות היא 'מדינת הלכה'?
ומאחר והיום ברור לכל, שאין מדובר במדינה שכזו אלא 'מדינה יהודית דמוקרטית', האם כפיית ציבור או יחיד לנהוג בניגוד לאורח חייהם המובססים על ערכי היהדות הנאמנה נחשב כהליך דמוקרטי?

הפרדת דת ומדינה

לפי הכתבה בערוץ שבע ודברי הרב עלו לי מס' שאלות מה יום מיומיים הרי עם ישראל תמיד התנהל ללא רבנות ולמה להשוות למה שקורה בארה' ב לעומת העבר טרום הרבנות? ודבר שני מי שבאמת אכפת לו וזה רוב עם ישראל המסורתי ימשיך לנהל את ה'פנקסנות' רק ללא כפייה ובתשלום. למעשה יש פה חירות ובחירה מרצון. זה כל הסיפור. הדור וקבלוה.

יין שנגע בו מחלל שבת בפרהסיה

שלום לרב
שאלתי מתייחסת לדעתו של הרמב"ם בלבד ולא לדעתם של שאר הפוסקים. הרב ענה בתשובה ש"מבחינה עקרונית, להבדיל מהבחינה המעשית, יהודי מחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי לכל דבר". אם זה רק מבחינה עקרונית ולא מעשית, ואם הרמב"ם לא כתב שיין שנגע בו מחלל שבת בפרהסיה אסור בשתיה, למה לפסוק בדעת הרמב"ם - מה שהרמב"ם לא כתב - שיין שנגע בו מחלל שבת בפרהסיה אסור בשתיה? ואם נאמר שאכן יינו אסור בשתיה, הרי אם הוא כגוי יש עוד משמעויות מעשיות. אז למה נקח דווקא את איסור היין ולא את שאר המשמעויות? אלא אם כן נאמר שמבחינה מעשית, דעת הרמב"ם שיין שנגע בו מחלל שבת בפרהסיה לא נאסר בשתיה.
תודה רבה.

שרי עגבים בשפת לעז.

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, מהי דעת מארי יוסף קאפח זצ"ל, לגבי שמיעת שירים לועזיים, שכפי הנראה יש בהם מילים גסות. האם כיוון שהוא אינו מבין את הנאמר במילים, אז הדבר מותר? או שמא הדבר אסור? ועוד יש טעם לצרף להקל, שהדבר עוזר אח"כ להתרכז בלימוד.
ב. בשירים לועזיים רגילים, האם יש לחשוש שיש שם מילים גסות, או שמא כיוון שאינו מבין את השפה אז הדבר מותר?
תודה רבה. תזכו למצוות.

חילוניות – התבוללות

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, אני יליד חו"ל - ב"ה עליתי ארצה בשנת ה'תשנ"א -, עליתי ארצה בהיותי בן 27 ולצערי ראיתי במו עיניי התבוללות ומבחינתי התבוללות היא פשוט מצב שבו איש או אישה מבני ישראל מחותנים לגויים וכתוצאה מכך ילדיהם מתחנכים אף הם כגויים או כיהודים למחצה, כאשר בבית אותה משפחה מדליקים נר שבת או חנוכייה. אך בפועל, במקרה הטוב, הילדים אינם רואים את עצמם כיהודים. לכן, לדעתי, גם כאשר זוג יהודים חיים באופן כזה, מרוחקים מתורת ישראל בכוונת תחילה וכתוצאה מכך גם בעיניי ילדיהם תורה ישראל אינה אלה זכר למשהו שנהגו לקיים סבא וסבתא, דברי הבל לדעתם הקלה. הלא זו גם התבוללות? בברכת התורה

Subscribe to יחסי דתיים - חילוניים