דילוג לתוכן העיקרי

סוכה שנבנתה ע"י גוי או אשה או קטן, האם ניתן לצאת בה ידי חובת המצווה?

האם חובה לבנות סוכה לשם מצווה או ניתן לצאת ידי חובת ישיבה בסוכה גם אם נבנתה לשם צל בלבד?

הניתן להקיש מדיני סת"ם האסורים ע"י הנ"ל לאסור גם הכנת הסוכה ע"י מי שאינו חייב באותה מצווה?

נפלה דופן שלישית, האם מותר בשבת או ביו"ט לומר לגוי להעמיד את הדופן ע"מ להכשירה לצורך מצווה

בניית סוכה ע"י עובד זר האם מותרת?