דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להשתמש בעודפי שמן נרות החנוכה להדלקת נרות שבת?