דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים ללמד תורה לכל גוי?

האם רשאים בימינו ללמד הגויים שבע מצוות בני נח?