דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יצא ידי חובת נר חנוכה המתארח שהשתתף בפרוטה לאחר שהמארח הדליק נרות החנוכה?