האם רשאים בני תימן (בלדי) לכפול פסוק אחרון בקריאה בפורים כשאר העדות, משום: "מהיות טוב אל תקרא רע"?

תאריך: 
06/03/14 ד' אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist