שליח ציבור שנזכר שכבר התפלל, מה עליו לעשות?

היש לדון אותו כדין שליח ציבור שנשתתק שיש להעמיד אחר במקומו ויתחיל ממקום שפסק?

האם ישלים תפילתו ע"מ להוציא ידי חובה את אלה שאינם יודעים להתפלל? 

היש גדר ערבות (כל ישראל ערבים זל"ז) בתפילה כדין ברכת המצוות שאע"פ שיצא מוציא?

 

תאריך: 
13/01/13 ב' שבט התשע"ג
x

Audio Playlist