היש תורת מוקצה מחמת חסרון כיס על תע' זהות או דרכון?

מהי ההגדרה של "מוקצה מחמת חסרון כיס" לפי רבינו הרמב"ם?

אלו כלים ובאלו תנאים מותרים לטלטול בשבת גם פריטים גולמיים שאינם מהווים כלים?

דברי ערך יקרים ותמונות, האם יאסרו בטלטול בשבת כ"מוקצה מחמת חסרון כיס"?

 

תגיות: 
תאריך: 
11/01/13 כ"ט טבת התשע"ג
x

Audio Playlist